สำนักงานกระบวนการเลือกตั้งแห่งชาติ

สำนักงานแห่งชาติของกระบวนการการเลือกตั้ง ( Oficina Nacional de Procesos Electorales , ONPE) เป็นร่างกายในความดูแลของการจัดเลือกตั้งในเปรู สร้างขึ้นในปี 1993 ในช่วงรัฐบาลของอัลแบร์โตฟูจิโมริก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอำเภอลิมาในลิมา หัวหน้าระดับชาติคนปัจจุบันคือ มานูเอล ค็อกซ์ กาโนซา

ONPE เป็นองค์กรอิสระของรัฐและมันเป็นระบบการเลือกตั้งของเปรูพร้อมกับคณะลูกขุนแห่งชาติของการเลือกตั้งและRegistry แห่งชาติประจำตัวและสถานะโยธา

เพื่อให้เกิดความเคารพต่อเจตจำนงของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยเสรี เพื่อสนับสนุนการรวมชาติในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ

เพื่อเป็นอำนาจสูงสุดและเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในการวางแผน การจัดองค์กรและการดำเนินการตามกระบวนการเลือกตั้ง และเป็นแบบอย่างภายในภูมิภาคสำหรับเทคโนโลยีและกลไกการเลือกตั้งที่เป็นนวัตกรรมใหม่


สำนักงานกระบวนการเลือกตั้งแห่งชาติ