สุนัขล่าสัตว์

สุนัขล่าสัตว์เป็นสุนัขที่ล่าสัตว์หรือมนุษย์ มีสุนัขล่าสัตว์หลายประเภทที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานและวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทหลักของสุนัขล่าสัตว์ ได้แก่สุนัข , สุนัข , Dachshunds , หมาสุนัขชนิดและสุนัขปืน การแบ่งประเภทเพิ่มเติมสามารถทำได้ในหมวดหมู่เหล่านี้ตามทักษะและความสามารถของสุนัข