เสียชีวิตในปี 2564

การเสียชีวิตที่น่าสังเกตต่อไปนี้เกิดขึ้นในปี 2564 มีการรายงานชื่อตามวันที่เสียชีวิต ตามลำดับตัวอักษรตามนามสกุลหรือนามแฝง รายการทั่วไปรายงานข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้: