พ.ศ. 2526

1983 ( MCMLXXXIII ) เป็นปีปกติเริ่มต้นในวันเสาร์ของปฏิทินเกรโกในปี 1983 ของร่วมสมัย (CE) และคริสต์ศักราช (AD) กำหนดปีที่ 983 ของสหัสวรรษที่ 2ในปีที่ 83 ของศตวรรษที่ 20 , และปีที่ 4 ของปี 1980ทศวรรษที่ผ่านมา