พ.ศ. 2437

พ.ศ. 2437 ( MDCCCCXCIV ) เป็นปีสามัญที่เริ่มในวันจันทร์ของปฏิทินเกรกอเรียน  และเป็นปีปกติที่เริ่มต้นในวันเสาร์ของปฏิทินจูเลียนปี 1894 แห่งCommon Era (CE) และAnno Domini (AD) ซึ่งเป็นปีที่ 894 ของสหัสวรรษที่ 2ปีที่ 94 ของศตวรรษที่ 19และปีที่ 5 ของทศวรรษ1890 เมื่อต้นปี พ.ศ. 2437 ปฏิทินเกรกอเรียนอยู่ก่อนปฏิทินจูเลียน 12 วัน ซึ่งยังคงใช้เฉพาะที่จนถึงปี พ.ศ. 2466


12 มีนาคม : Coca-Colaในขวด (จำลอง).
14 พฤษภาคม : แบล็คพูลทาวเวอร์
กรกฏาคม: ไฟความเสียหาย หอมนิทรรศการ
1 พฤศจิกายน : นิโคลัสที่สองกลายเป็น ซาร์ของรัสเซีย